Bouwwerken, betonstudies & burgerlijke bouwkunde

Hebt u vragen over bouwwerken, betonstudies & burgerlijke bouwkunde?

Neem dan zeker contact op met ons, wij zullen u zo snel en correct mogelijk een antwoord bieden

De gemeentelijke en stedelijke infrastructuur omvat de aanleg, de herinrichting en het onderhoud van verkeerswegen, straten, pleinen, dorpskernen, woonkernen en parkings. Het ontwerp gebeurt steeds op een multidisciplinaire wijze, dit wil zeggen: met een ontwerpteam waarin bouwkundige ingenieurs, verkeersdeskundigen, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten zijn vertegenwoordigd. De ontwerpen zijn functioneel en esthetisch, met een uitgesproken aandacht voor de ruimtelijke kenmerken van de omgeving.