Infrastructuur- en rioolontwerpen

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Infrastructuur- en rioolontwerpen

Contacteer ons

Ga naar de contactpagina als u vragen hebt over onze infrastructuur- en rioolontwerpen

Het voorkomen van wateroverlast en het herstellen van de natuurwaarden langs de waterlopen, gaan hand in hand bij de herinrichting van waterlopen. Voor deze projecten is er een nauwe samenwerking tussen onze topografen, projectingenieurs, hydrologen, biologen, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en bio-ingenieur.

De debieten, waterpeilen, bergingsvolumes en watersnelheden worden berekend met wiskundige modellen. De biologische en landschappelijke opwaardering van de waterloop en zijn omgeving krijgt eveneens alle aandacht.